Sinds medio 2016 werk in opdracht van de gemeente Apeldoorn aan verschillende projecten binnen het team Projectmanagement.

Kanaalzone, Kanaaloevers (verschillende deelprojecten)

Diverse ruimtelijke projecten

Herinrichtingen

Beleidsontwikkeling

 

In 2015 en 2016 was ik Projectmanager Asielzoekerscentrum ‘Landlust’ in Balk. Binnen de gemeente was ik verantwoordelijk voor de vestiging van een azc voor 500 bewoners. Taken waren:

Leiding geven aan het locatieonderzoek

Presenteren en motiveren keuzes tijdens bewonersbijeenkomsten & omgevingsmangement

Opstellen van- en onderhandelen met het COA over de bestuursovereenkomst

Begeleiden Omgevingsvergunning & Realisatie

 

Voordat ik op 1 januari 2015 volledig voor mijzelf begon werkte ik negen jaar voor Yacht en heb in die tijd onder meer bij de onderstaande opdrachtgevers gewerkt:

(Fusie)gemeente De Friese Meren als adviseur gebiedsontwikkeling en adviseur voor het nieuwe team Grondzaken

Gemeente Skarsterlân als projectmanager ruimtelijke ontwikkeling en adviseur projectmatig werken

Regio Noord Veluwe als beleidsmedewerker voor de regiovisie

Gemeente De Wolden als projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Gemeente Raalte als projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling

In opdracht van Yacht en in het kader van mijn studie bestuurskunde rondde ik in 2011 een scriptie af waarin de Grondexploitatiewet is geëvalueerd.